De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Stichting Adviesraad Gehandicaptenbeleid en haar activiteiten. De Gehandicaptenraad spant zich in de informatie op de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.